Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Member Jessica Thiên ThưFemale/Vietnam Group :iconwhiteplumgarden: WhitePlumGarden
 
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Premium Membership
Statistics 471 Deviations 1,533 Comments 29,413 Pageviews

Newest Deviations

Groups

Activity


hot spring battle | bonus PSD by JeedoriFox
hot spring battle | bonus PSD
PSD: app.box.com/s/t5x93niyvqv5e7mm…;

Lâu rồi đám già mới tụ lại 1 điểm :v cũng nhờ đam mê danh vọng =))
Lâu lâu ngoi lên cho người ta biết mình còn sống :v xong rồi lặn tiếp :-<
Loading...

deviantID

JeedoriFox's Profile Picture
JeedoriFox
Jessica Thiên Thư
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
I'm design.aholic.
My name is Thư
My english name is Jessica
You can call me Foxie or Foxie or else
I'm vietnamese
I am a teenGIRL :3
D.O.B: 14.07.1995

My tumblr: julifoxie.tumblr.com/
My Livejournal: fabulicons.livejournal.com/ (see more my icons here)
Interests

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconjunesu:
JuneSu Featured By Owner Jan 18, 2015
c ơi c des cho e cái ảnh cổ trang để làm poster fic với ạ T.T
Reply
:icondiemquynh123:
diemquynh123 Featured By Owner Dec 16, 2014  Student Interface Designer
Watch back nha
Reply
:iconchloeekim:
ChloeeKim Featured By Owner Sep 29, 2014  Student Interface Designer
chị cáo của em dạo này ở đâu rồi :'(
Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Dec 3, 2014  Student Interface Designer
ở đây nè bóe :3
Reply
:iconbyeokhyun:
ByeokHyun Featured By Owner Aug 1, 2014
watchback!!!
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Jul 14, 2014  Student Interface Designer
sinh nhật vui vẻ ^^
Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Dec 3, 2014  Student Interface Designer
<3 <3 <3
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jul 14, 2014  Student Interface Designer
cmsn chị <3 snvv nhé Llama Emoji-03 (Sparkles) [V1] Bunny Emoji-42 (Awww) [V2] 
Reply
:iconsellytrangdao:
SellyTrangDao Featured By Owner Jul 14, 2014  Student Interface Designer
Happy Birthday to you :D
Reply
Add a Comment: