Shop Mobile More Submit  Join Login
wall yubin by JeedoriFox wall yubin by JeedoriFox
Add a Comment:
 
:icongatothecrazycat:
gatothecrazycat Featured By Owner Jun 26, 2015  Student General Artist
woa có một sự tuyệt chà bá T^T
Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Aug 17, 2015  Hobbyist General Artist
hihi~
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Aug 29, 2014
woaa!! cool
Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Aug 17, 2015  Hobbyist General Artist
thanksssssss
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Mar 12, 2014
excited 
Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Apr 21, 2014  Hobbyist General Artist
so cute :hug:
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Apr 21, 2014
hihi
Reply
:iconnguyenbeo1999:
nguyenbeo1999 Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Digital Artist
FAV
Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Feb 13, 2014  Hobbyist General Artist
thanks hihi
Reply
:iconjanepham:
JanePham Featured By Owner Dec 8, 2013  Student Interface Designer
uiiiii 3D đệp ghê luoonnnnnn <333333
GATOOOOOOOOO
Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Jan 26, 2014  Hobbyist General Artist
<3 <3 <3
Reply
:iconcornchip1996:
cornchip1996 Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Digital Artist

    ·         hey i am not exactly new here but i am still fairly new to digital art and i am trying to make Korean pop backgrounds and i was wondering if you could give me a hand by telling me what programs you use and how you created this one please ? it would be much appreciated. Thanks

Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Oct 22, 2013  Hobbyist General Artist
i use photoshop cs6 ^^ 
Reply
:iconcornchip1996:
cornchip1996 Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Digital Artist
How did you do it though?
Reply
:iconnguyenew-is-me:
NGUYENew-is-me Featured By Owner Jul 17, 2013   Interface Designer
Lâu lâu comment cho cô em cái.
Màu mè rất tuyệt nhưng ngôi sao với text nó phá hình quá em ạ !
Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Jul 22, 2013  Hobbyist General Artist
có 1 sự bất lực chà bá khi làm cái này :-<
Reply
:iconpibabe:
Pibabe Featured By Owner Jun 19, 2013  Student Interface Designer
cái này chị cáo làm đẹp ghê >.< cơ mà cái text k hợp cho lắm
Reply
:iconfoxiepeii:
FoxiePeii Featured By Owner May 16, 2013  Hobbyist Interface Designer
Cáo tách mod chuẩn quá T_______T
Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Jun 1, 2013  Hobbyist General Artist
T__________T sự kì diệu của công cụ eraser @@
Reply
:iconfishfamily:
FishFamily Featured By Owner Jun 4, 2013  Student Digital Artist
là công cụ j vậy s', cho e link đj
Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Jun 5, 2013  Hobbyist General Artist
là công cụ cục gôm trong pts đó e ToT
Reply
:iconfishfamily:
FishFamily Featured By Owner Jun 5, 2013  Student Digital Artist
LOL~
Reply
:iconkimeunjun:
KimEunJun Featured By Owner May 10, 2013
Sao lúc nào art của s cũng tuyệt vậy ? * lăn lộn *
Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Jun 1, 2013  Hobbyist General Artist
vì ss gặp may mắn hihi
Reply
:icongdbabymakesitsohot22:
gdbabymakesitsohot22 Featured By Owner Apr 29, 2013  Student Interface Designer
mod 2 vs mod 1 ko đẹp mod quấn tù trg phù hợp ghêm, nh mod kia ko =
Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Apr 30, 2013  Hobbyist General Artist
sr mình k hiểu OTL
Reply
:iconyumiat:
YumiAT Featured By Owner Apr 28, 2013
Quá tuyệt vời luôn c eiii TT_____TT
Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Apr 30, 2013  Hobbyist General Artist
:heart:
Reply
:iconbynluvsohee:
BynluvSohee Featured By Owner Apr 28, 2013  Student Interface Designer
k đẹp bằng mấy cái trước Cáo làm :( hiu hiu
Mod không ăn nhập gì với PNG hết á Cáo :(( hiu hiu
p/s : e chỉ là thằng đi nx nhảm,đừng ném đá e :(
Reply
:iconjeedorifox:
JeedoriFox Featured By Owner Apr 30, 2013  Hobbyist General Artist
mod nào e ?
Reply
:iconbynluvsohee:
BynluvSohee Featured By Owner Apr 30, 2013  Student Interface Designer
mod tức là stock á c =]]
cả 2 mod lun :(
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
April 28, 2013
Image Size
3.0 MB
Resolution
1024×768
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,817
Favourites
142 (who?)
Comments
31
Downloads
39
×